Đào Anh Quang. Tiến sĩ Hóa học vật liệu và Hóa lý. Chuyên gia xử lý môi trường. Từng học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc và Nhật Bản. Chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp và sản phẩm xử lý môi trường nước và không khí.

Trưởng đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Hydroxit lớp kép trên nền vật liệu carbon siêu xốp làm xúc tác cho phản ứng xử lý khí thải độc hại cho lò hấp, lò nung tại Huế và các tỉnh lân cận – BỘ CÔNG THƯƠNG (2017)

Nhiều công trình công bố trên các tạp chí quốc tếđược công nhận với các chỉ số ảnh hưởng cao:

  1. Anh Quang Dao, Bijuan Zheng, Hongwei Liu, Shuang Dong, Thanh Tuyen Le Thi, Chaoyang Fu, Hongfang Liu.Facile Synthesis of r-GO@Pd/TiO2 nanocomposites and its Photocatalytic Activity under Visible Light. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2016. (SCI)
  2. Hongfang Liu, Anh Quang Dao, Chaoyang Fu. Activities of combined TiO2 semiconductor nanocatalysts under solar light on the reduction of CO2. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2016.  (SCI)
  3. Dong, S., Dao, A. Q., Zheng, B., Tan, Z., Fu, C., Liu, H., & Xiao, F.. One-step electrochemical synthesis of three-dimensional graphene foam loaded nickel–cobalt hydroxides nanoflakes and its electrochemical properties. Electrochimica Acta, 2015, 152, 195-201.  (SCI)
  4. Liu, H. F., Zheng, B. J., Dao, A. Q., Yi, S. T., Jiang, D. S., Fu, C. Y., & Xiao, F.. One-pot synthesis and photocatalytic activity of SnO2/TiO2 nanocomposite thin film. Materials Research Innovations, 2014, 18(S2), S2-707.  (SCI)
  5. Liu Hongwei, Zhang Fan, Wu Yanan, Dao Anh Quang, Zhang Lu, Liu Hongfang. Inhibition Behavior of Dodecylamine Inhibitor in Oilfield Produced Water Containing Saturated CO2 and SRB,Corrosion and Protection,2015,36(2)(Chinese)
  6. Anh Quang Dao, Thanh Tuyen Le Thi, Muhammad Asif, Shuang Dong, Chaoyang Fu, Hongfang Liu*. Facile Fabrication of Stable r-GO/Pd–TiO2/r-GO Thin Films and its Photoactivity under Visible Light. Semiconductor Science and Technology, 2015, 30, 085012. doi:10.1088/0268-1242/30/8/085012.  (SCI)
  7. Muhammad Asif, Ayesha Aziz, Anh Quang Dao, Abdul Hakeem, Haitao Wang, Shuang Dong, Guoan Zhang, Fei Xiao, Hongfang Liu, Real-time tracking of hydrogen peroxide secreted by live cells using MnO2 nanoparticles intercalated layered doubled hydroxide nanohybrids, Analytica Chimica Acta, Available online 8 October 2015, ISSN 0003-2670, http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2015.09.053. (SCI)
  8. Hongwei Liu, Dake Xu, Anh Quang Dao, Guoan Zhang, Yalin Lv, Hongfang Liu. Study of corrosion behavior and mechanism of carbon steel in the presence of Chlorella vulgaris. Corrosion Science, Volume 101, December 2015, Pages 84-93, ISSN 0010-938X, http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2015.09.004.
  9. Quang, Dao Anh, et al. “Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue.” Journal of Environmental Chemical Engineering (2018).