image
image
image
image

PROJECT DESCRIPTION

Hệ thống sử dụng xúc tác hiệu năng cao trong việc đốt cháy hoàn toàn các loại hơi hữu cơ có mùi trong khí thải. Nhiệt độ buồng đốt thấp, tiết kiệm năng lượng xử lý nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.

  • Đối tượng áp dụng: Các nhà máy sản xuất có sử dụng dung môi hữu cơ, PU, PE, Benzene,…
  • Công suất thiết kế: 5000 – 10.000 m3/h
  • Giám đốc dự án: Tiến sĩ Đào Anh Quang
  • Thời gian thi công: 1-2 tuần