MÔ TẢ DỰ ÁN

Nguyên lý tháp hấp thu SO2 dựa trên sự cạnh tranh phản ứng giữa SO2 và CO2 với dung dịch kiềm. Bằng cách kiểm soát điểm pH hấp thu SO2 của dung dịch trong khoảng từ 5-6, lượng SO sẽ được ưu tiên hấp thu, CO2 bị hấp thu không đáng kể. Điều đó dẫn đến lượng hóa chất NaOH sử dụng cho quá trình hấp thu là tối thiểu, sản phẩm thu được chủ yếu là do sự hấp thu SO2.

Phương thức vận hành tự động theo nhu cầu xử lý, tiết kiệm năng lượng và vận hành một cách an toàn. Hệ thống bao gồm tầng xử lý chính vận hành liên tục trong quá trình thải khí nhằm hấp thụ SO2, triệt tiêu SO2 trong trường hợp vận hành thông thường. Tầng xử lý tăng cường vận hành trong trường hợp tầng xử lý chính gặp sự cố hoặc trường hợp nồng độ khí SO2 tăng cao do thành phần nguyên liệu hoặc thời điểm lò tăng công suất thải khí. Các bể dung dịch hóa chất và bể trung hòa là bể chứa tuần hoàn.

Tầng rửa hóa chất đặc giúp ngăn ngừa, triệt tiêu hoàn toàn lượng SO2 phát sinh trong trường hợp nồng độ SO2 tăng quá cao, vượt quá khả năng kiểm soát của 2 tầng xử lý, hoặc 2 tầng xử lý gặp sự cố. Tầng nước rửa giúp thanh lọc toàn bộ các khí, hơi, mùi có thể tan trong nước nhằm giảm tối đa các yếu tố gây mùi trước khi đi vào hệ thống lọc nâng cao.

Hệ thống lọc nâng cao chứa than hoạt tính nano sẽ xử lý hoàn toàn lượng tồn dư các khí độc có trong khí thải.

Ưu điểm của hệ thống

  • Hấp thụ chọn lọc SO2 trong khí thải.
  • Tiết kiệm chi phí hóa chất.
  • Sản phẩm thu được có thể thương mại hóa.
  • Hệ thống vận hành không tắc nghẽn.
  • Chi phí súc rửa hệ thống thấp.

THÔNG SỐ DỰ ÁN

  • Đối tượng áp dụng: Các nhà máy luyện kim, các nhà máy sản xuất có phát sinh khí thải hỗn hợp gồm SO2 và CO2 nồng độ cao.
  • Công suất thiết kế: 20.000 – 80.000 m3/h.
  • Giám đốc dự án: TS. Đào Anh Quang.
  • Thời gian thi công: 1 – 2 tháng.