PORTFOLIO GRID

Dự án của Vietnano MCS Co., ltd với mục đích tạo ra các dòng sản phẩm xử lý khí thải bao gồm các hệ thống xử lý khí nhiễm mùi, các hệ thống xử lý khí độc, các hệ thống thanh lọc không khí nhà xưởng…
All
Xử lý khí thải

VGT02: Hấp thụ SO2

Xử lý khí thải,

VGT03: Xử lý hơi hữu cơ

Xử lý khí thải,