Trong các phương pháp xử lý khí thải phổ biến hiện nay, thì phương pháp hấp thụ bằng than hoạt tính được xem là biện pháp hiệu quả. Phương pháp xử lý này có khả năng lưu giữ lại các thành phần độc hại có trong khí thải bằng cách cho khí thải đi qua tháp xử lý có chứa vật liệu hấp thụ.

Cấu tạo than hoạt tính

Than hoạt tính là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho hấp phụ hoặc phản ứng hóa học. Do mức độ vi mao quản cao, chỉ một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt quá 800 – 1000 m2, được xác định bởi phương pháp hấp phụ khí. Một mức độ hoạt hóa đủ cho ứng dụng có ích có thể đạt được duy nhất từ diện tích bề mặt cao, hơn nữa, sự xử lý hóa học thường làm tăng tính chất hấp phụ. Than hoạt tính thường thu từ than củi và thỉnh thoảng là than sinh học. Những loại thu được từ than đá hay cốc thì được gọi là than đá hoạt tính hoặc cốc hoạt tính.

Than hoạt tính được chế tạo từ gáo dừa sẵn có ở Việt Nam

Ứng dụng than hoạt tính trong xử lý khí

Trong một hệ thống xử lý khí thải tiêu chuẩn, than hoạt tính có tác dụng hấp thụ các chất khí bay hơi giúp giữ lại các chất gây ô nhiễm. Dòng khí thải chứa các chất gây ô nhiễm sẽ được đưa vào tháp xử lý và tiếp xúc với than hoạt tính, các phân tử gây ô nhiễm sẽ được giữ lại trên bề mặt và dòng khí thải đầu ra đạt tiêu chuẩn của Bộ tài nguyên môi trường.
Than hoạt tính có rất nhiều ưu điểm vượt trôi so với các vật liệu hấp thu khác như:
–       Chi phí rẻ
–       Độ bền cao
–       Than hoạt tính rất xốp nên khả năng hấp thụ cực kì cao.
–       Dễ dàng thay thế
–       Có thể sử dụng để xử lý nhiều loại khí thải khác nhau.
Than hoạt tính sử dụng để xử lý thường có 3 dạng: Dạng hạt, dạng trụ và dạng bột. Than sử dụng để xử lý khí thải là loại có dạng hạt và viên nén. Than dạng hạt được sản xuất từ gáo dừa, là loại có chất lượng tốt nhất và giá thành cao nhất trong 3 loại.

Nâng cao hiệu năng của than hoạt tính

Vietnano MCS Co., ltd đã đặc biệt chế tạo ra dòng than hoạt tính hiệu năng cao với sự hỗ trợ của công nghệ nano để tăng hoạt tính bề mặt lên hàng trăm lần với chi phí rẻ. Ngoài hiệu năng cao, than hoạt tính còn được chức năng hóa bởi các hạt nano để có thể tạo ra những tính năng riêng biệt mà các loại vật liệu thường không có được.