Trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, Vietnano MCS Co., ltd đã hoàn tất việc tư vấn thiết kế hệ thống xử lý khí thải chứa SO2 và CO2 cho Công ty Cổ phần Bảo Âu – Tuyên Quang.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Bảo Âu đang sử dụng hệ thống lò đốt nhiệt than để oxi hóa quặng Stibnite có công thức Sb2S3để chuyển hóa thành Antimony Oxide có công thức Sb2O3 dạng bột. Lò hoàn nguyên Antimony sử dụng khí CO để khử Sb2O3 thành Sb.

Hình ảnh: Mr. Bùi Thanh Bình khảo sát thực trạng nhà máy.

Khí sinh ra do quá trình đốt dư oxygen sẽ bao gồm một phần nhỏ bụi Sb2S kích thước micro, khí SO2, CO2, CO và các hơi hữu cơ.

Hình ảnh: Tiến sĩ Đào Anh Quang thảo luận với kỹ sư của nhà máy.

Phương án thống nhất của Vietnano MCS Co., ltd là tiến hành sử dụng công nghệ hóa học để tách SO2 khỏi hỗn hợp khí để chuyển thành NaHSO3 là sản phẩm thương mại.